Lưu trữ Danh mục: Lớp 1

Với cái nhìn của giáo dục Steiner, trong giai đoạn lớp 1, trẻ sống chủ yếu qua tình cảm. Đời sống tình cảm của trẻ bắt đầu được mở mang và trẻ học tốt nhất qua những yếu tố mang đầy tính nghệ thuật giúp khơi gợi và nuôi dưỡng tình cảm và trí tưởng tượng của trẻ. Nghệ thuật thẫm đẫm trong tất cả những giờ học – hát, thổi sáo, đọc thơ, đồng dao, vẽ màu sáp, vẽ màu nước, tạo hình, đóng kịch, thủ công. Giáo viên qua đó giúp trẻ khơi mở khả năng nghệ thuật, trải nghiệm sâu sắc những gì các em được học từ nội dung bài giảng.