Lưu trữ Danh mục: Lớp 2

Qua những câu chuyện cổ tích, cuộc phiêu lưu của những vị anh hùng, câu chuyện về các bậc thánh, chuyện ngụ ngôn, những bộ sử thi, truyền thuyết từ văn hoá bản địa và từ các dân tộc khác trên thế giới, những cuộc đấu tranh với các thế lực bên ngoài và cả bên trong nội tâm con người, con tim các em được lay động, và nền tảng đạo đức từ đó được xây dựng không bằng lời thuyết giảng giáo điều.