Lưu trữ Danh mục: Xã hội

Môn lịch sử, xã hội sẽ được dạy theo sự phát triển tư duy của trẻ .Như một quá trình lặp lại và rút ngắn con đường phát triển của loài người, từ giai đoạn người chế tác đến người hiện đại. Điều này đặc biệt thấy rõ qua môn lịch sử: trẻ bắt đầu học huyền thoại, truyền thuyết, đến sự phát triển của đế chế Hy Lạp – La Mã, giai đoạn Phục hưng, và sau cùng mới là lịch sử hiện đại của dân tộc mình; hay ở môn khoa học, trẻ bắt đầu tiếp cận với thế giới thực vật, động vật, khoáng vật, rồi mới đến con người.