Lưu trữ Danh mục: Góc Học Tập

Làm thế nào để mang triết lý Waldorf vào Ngôi nhà của Bạn

TRACY LYNN CONWAY Tracy đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục trong nhiều năm,...

Những học sinh tốt nghiệp trường Waldorf

Các bậc cha mẹ đang cân nhắc Giáo dục Waldorf muốn biết “Con tôi sẽ...

Ngôn ngữ hình tượng và sự tưởng tượng

Trong suốt những năm đầu tiên (từ sáu đến mười hai tuổi), các nhân tố...

Các hoạt động phát triển giác quan dành cho trẻ

Để hỗ trợ cho việc học tập của trẻ ở lớp 1 và các năm...

Tại sao việc học không chỉ nằm trong đầu bạn

Những bước đi thông minh của Carla Hannaford Sự tập trung gần đây vào chánh...

Thiết kế việc học tại nhà cho trẻ lớp 1,2 theo tinh thần Waldorf

Phương pháp giáo dục Waldorf dựa trên các nguyên tắc của triết lý nhân loại...