Con người trọn vẹn

Tôi nghĩ bạn có thể thấy tại sao trẻ học trường Waldorf thích đến trường. Nhưng cùng lúc, bạn thấy làm việc này không dễ. Trẻ phải tập trung cực lực và làm việc cực lực để thực hiện các công việc thú vị ở trường của chúng. Thường khi chúng tôi có những trẻ chuyển vào trường lúc đang ở lớp bốn lớp năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *