Lưu trữ thẻ: giáo dục Steiner

Thiết kế việc học tại nhà cho trẻ lớp 1,2 theo tinh thần Waldorf

Phương pháp giáo dục Waldorf dựa trên các nguyên tắc của triết lý nhân loại...

Vẻ đẹp của toán học trong đan móc

Vài tháng trước, tôi đã học cách đan móc và bị cuốn hút kể từ...

4 tính khí và bản chất con người

Kiến thức về bốn tính khí có thể là một cửa ngõ để hiểu bản...

Phần kỳ diệu của suy nghĩ con người

Khi bạn quan sát sự phát triển của suy nghĩ trong một trẻ và xem...